Om oss

Advokatene Marianne Wiken og Tone Ljoså utgjør sammen kontorfellesskapet Advokatene Wiken & Ljoså som er sentralt lokalisert i Tomtegata 4 på Lillehammer og i Torggata 32 på Hamar. Vi bistår klienter fra hele Oppland og Hedmark, herunder både i områdene nær Lillehammer, Hamar og Gjøvik og hele Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Wiken og Ljoså arbeidet henholdsvis fra 2012 og 2014 i kontorfellesskapet Advokatene Eggen & Co i Storgata 50, og fra 2017 i kontorfellesskapet Advokatene Wiken & Ljoså på samme adresse. Fra 1.1.2019 flyttet vi inn i kontorfellesskap med Advokat Christian Wefling i Tomtegata 4 på Lillehammer. På Hamar betjener Wiken vårt avdelingskontor med adressen Torggata 32.

Wiken og Ljoså har begge bred erfaring og driver en allsidig advokatpraksis. Hovedtyngden ligger imidlertid innen områdene arbeidsrett, asyl- og utlendingsrett, arverett, barn- og familierett, strafferett, trygderett og erstatningsrett.

Wiken og Ljoså legger vekt på å arbeide fram gode løsninger og dempe konfliktnivået mellom partene.  En slik tilnærming gjør det mulig å bidra til løsninger som begge parter i en konflikt kan akseptere og leve med. Dette kan også spare klienten for utgifter og en langvarig belastende rettslig prosess.

Ikke alle saker egner seg for å løses i minnelighet og i slike tilfeller tar vi i samråd med klienten sakene videre i rettssystemet.

Wiken & Ljoså er begge medlem av Advokatforeningen og er registrert som praktiserende advokater i Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet sitt register. Nærmere informasjon om advokattjenester finnes på Advokatenhjelperdeg.no.

Advokatene