Tone Ljoså

Telefon: 48 23 16 81
E-post: ljosa@wikenljosa.no
OrgNr: 913 678 559

Tone Ljoså, født 1968, avla juridisk embetseksamen i 2001 ved UiO og fikk advokatbevilling i 2013. Hun tok personalpsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB i 2008-2009.

Tone Ljoså har mange års erfaring med individuell og kollektiv arbeidsrett og forhandlinger fra flere LO-forbund og i 2011-2013 som advokatfullmektig og advokat i LOs juridiske avdeling. Ljoså har også arbeidet i Forbrukerrådet, og med utlendingsrett på Juss-Buss. Som student undersøkte hun praktisering av en bestemmelse i utlendingsforskriften om oppholdstillatelse for mishandlede kvinner.

Tone Ljoså har bred organisasjonserfaring. Hun er leder av Oppland krets av Advokatforeningen, leder av Lillehammer Yrkeskvinners Klubb (LYKK), og styremedlem i Sigrid Undset Selskapet (SUS).

Advokat Tone Ljoså har kontor på Lillehammer.

Advokat Tone Ljoså gir særlig bistand innen:

  • Arbeidsrett, herunder oppsigelse/avskjed, omstilling, permittering, advarsler, lønnskrav, arbeidsavtaler, tariffavtaler
  • Arverett, testamenter og framtidsfullmakter
  • Trygderett /NAV-klager
  • Yrkesskade, pasientskade og øvrig erstatningsrett
  • Forbrukerjuss, kjøpsrett, håndverkertjenester
  • Utlendingsrett
  • Familierett, herunder skifte av fellesbo, samboeres rettsstilling, barnefordeling
  • Strafferett