Marianne Wiken

Telefon: 99 52 90 06
E-post: wiken@wikenljosa.no
OrgNr: 912 386 694

Marianne Wiken,født 1973, avla juridisk embetseksamen i 2000. Hun har også eksamen i psykologi grunnfag. Hun har bred erfaring fra offentlig forvaltning, blant annet fraUtlendingsdirektoratet (UDI), Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og i Rådmannens stab i Hamar kommune. Hun har arbeidet som advokatfullmektig hos Advokat Jostein Løken og Advokatene Eggen & Co. Fra  2013 har hun hatt egen advokatbevilling, og vært en del av det tidligere kontorfellesskapet Advokatene Eggen & Co. Fra mars 2017 har hun vært i kontorfellesskapet Advokatene Wiken & Ljoså.

Advokat Wiken gir særlig bistand innenfor:

  • Asyl- og utlendingsrett
  • Barnevern
  • Familierett, herunder skifte av fellesbo, samboeres rettsstilling og barnefordeling
  • Arv/testament
  • Arbeidsrett
  • Strafferett