Forbrukerjuss, kjøpsrett, håndverkertjenester

Vi har erfaring med rådgivning og klagebehandling både knyttet til kjøp, herunder forbrukerkjøp, angrerett, håndverkertjenester og mangler ved kjøpt bolig. Vi kan bistå både forbrukere og selgere.

Vi har også erfaring med tvister knyttet til leie av bolig, både tvister om mangler ved utleieboligen, krav på betaling av husleie og andre husleietvister. Videre bistår vi i saker der utleier eller leietaker trenger advokatbistand i forbindelse med utkasting fra bolig på grunn av for eksempel manglende betaling av leie eller skader på eiendommen.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: