Familierett

Vi bistår med samboeravtaler, ektepakter og testament som kan ivareta interessene du vil sikre for ulike familiemedlemmer.

Vi bistår i saker om samvær, bosted og foreldreansvar for barn.

Vi bistår i skifteoppgjør mellom tidligere samboere og med separasjon, skifteoppgjør og skilsmisse mellom ektefeller.

 

 

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: