Barnevern

Vi bistår blant annet med saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Vi bistår i hovedsak foreldre eller barn i saker der barneverntjenesten gjør vedtak om omsorgsovertakelse eller midlertidige akuttvedtak om at barn plasseres ute av hjemmet. I slike saker får foreldre, og de barna som får oppnevnt advokat, dekket dette av det offentlige i forbindelse med at sakene skal behandles i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Advokatbistand dekkes også for overprøving av Fylkesnemndas vedtak i tingretten, og eventuelt ved videre domstolsbehandling. De private partene kan selv ønske å bruke en bestemt advokat, og denne kan varsle Fylkesnemnda om dette. Hvis partene ikke vet hvilken advokat de vil bruke skal de få oppnevnt en advokat som Fylkesnemnda kontakter.

Vi kan også gi råd og bli med i møter med barnevernet på tidligere tidspunkt i saker der barneverntjenesten for eksempel har igangsatt en undersøkelsessak. I disse tilfellene vil man i mange tilfeller måtte betale for advokat selv, hvis man ikke får barneverntjenesten til å akseptere å dekke noe advokatkostnad, eller får innvilget fritt rettsråd etter søknad. Særlig advokat Wiken har bred erfaring med slike saker, og også advokat Ljoså har arbeidet en del med slike saker.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: