Asyl- og utlendingsrett

Vi bistår med blant annet klagesaker ved avslag på søknad om beskyttelse (asyl), i utvisningssaker, tilbakekallssaker, familiegjenforening, statsborgerskap og visum.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: