Vi hjelper deg i sak om oppholdstillatelse, tilbakekall, utvisning eller annen utlendingsak

Advokat Ljoså har lang og bred erfaring med utlendingssaker.

Vi bistår blant annet i saker som gjelder:

  • Tilbakekall av oppholdstillatelse og flyktningstatus
  • Utvisning
  • Oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring/familiegjenforening
  • Oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid
  • Visum
  • Permanent oppholdstillatelse
  • Statsborgerskap
  • Reisedokument (utlendingspass og reisebevis for flyktninger)
Ta kontakt

Advokathjelp og dekning av advokatutgifter i saker om tilbakekall og utvisning

Hvis du har fått ett forhåndsvarsel eller vedtak om tilbakekall eller utvisning er det lurt å ta kontakt med advokat så raskt som mulig, da det vanligvis løper frister på to eller tre uker for å sende uttalelse og tre uker for å klage. Vi kan hjelpe deg med å uttalelse eller klage. I saker om tilbakekall av oppholdstillatelse og flyktningstatus får du fri rettshjelp fram til det er fattet endelig vedtak i Utlendingsnemnda (UNE) eller saken blir henlagt, slik at du ikke trenger å betale advokaten selv. Også i mange utvisningssaker kan du få dekket advokathjelp av det offentlige. Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om du kan få fri rettshjelp.

Advokathjelp og dekning av advokatutgifter i saker om tilbakekall og utvisning

I saker som gjelder klage på avslag på oppholdstillatelse på grunnlag av beskyttelse får du oppnevnt advokat fra Utlendingsdirektoratet (UDI) utfra en liste med advokater som er faste asyladvokater. Du får da dekket advokatutgifter i klagesaken. Du har rett til å velge advokat selv, men hvis du bytter advokat etter at du har fått oppnevnt advokat kan du risikere at du må betale utgifter til advokat selv. I saker som gjelder omgjøringsbegjæring av vedtak fattet av Utlendingsnemnda (UNE), eller overprøving av vedtaket i retten, får du vanligvis ikke dekket advokatutgifter.

Andre saker

I andre utlendingssaker, eks. oppholdstillatelse på grunnlag av familieinnvandring/familiegjenforening eller arbeid, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, visum eller reisedokumenter får du vanligvis ikke fri rettshjelp. Ta kontakt med oss for et tilbud.